ECOstyle

Samen de natuurlijke balans van de bodem en de plant herstellen en behouden, zodat we onze wereld beter doorgeven aan de volgende generaties. Wie een betere wereld wil, moet daarvoor zelf het initiatief nemen. Dat is de gedachte waarmee ECOstyle al in Õ67 als eerste begon met het ontwikkelen van ecologisch verantwoorde producten, veilig voor milieu en gezondheid.

We zoeken voortdurend naar nieuwe natuurlijke oplossingen en alternatieven voor chemische producten. Hiermee wordt het voor u steeds makkelijker om verantwoorde keuzes te maken. Een betere wereld is namelijk niet ver weg. We zitten er middenin. Nœ maak je morgen.De kracht van de natuur! Met de natuur als kennisbron hebben wij ons unieke bemesting concept ontwikkeld. Hierbij is de balans van de bodem en de daarin levende micro-organismen erg belangrijk. Door_de inzet van onze 100% organische meststoffen en_bodemverbeteraars worden natuurlijke processen in de tuin niet verstoord, maar juist versterkt._We voeden de bodem en de planten en houden zo het natuurlijke proces in stand. Dit resulteert in een gezonde bodem met sterke en vitale planten. Met de kracht van de natuur houden we zowel bodem als plant in balans.Naast ons bemesting concept werken wij ook met natuurlijke vijanden als bestrijding van plagen. Iets wat door de klimaatverandering een steeds grotere plek inneemt. Zonder verdere schade aan te brengen aan de natuur kunnen plagen met nematoden, oftewel aaltjes bestreden worden.Natuurlijke balansDe rode draad van ECOstyle en vanzelfsprekend bij onze producten is een natuurlijke balans herstellen of cre‘ren. Mensen worden steeds bewuster van de voordelen van natuurlijke producten en de positieve effecten hiervan. Door onze producten te gebruiken ondersteunt ook u deze natuurlijke balans.

Cases van ECOstyle

Een impressie

No items found.